BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Zapytania ofertowe, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę IT Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury


Zapytanie ofertowe na sprzątanie powierzchni Kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty