BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Postępowanie nr TP/01/21 Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia

Postępowanie nr TP/01/21

Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na  rzecz Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w obiekcie Kina Praha w Warszawie przez okres 24 miesięcy