BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Majątek

Majątek

Majątek Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury stanowi własność Samorządu Województwa Mazowieckiego i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Teatru.

 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.