BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Ogłoszenie sprzedaży samochodu - 2019

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Goplańskiej 42 ogłasza sprzedaż samochodu służbowego marki:

FORD PU2 TRANSIT CONNECT 90 KM, nr rejestracyjny WE 5366F; rok produkcji 2005; pojemność 1753 cm3; przebieg 199 857 km; zarejestrowany jako ciężarowy do 3,5t; stan techniczny – do naprawy (ekspertyza w załączeniu).

Cena wywoławcza 2 750 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego przy ul. Goplańskiej 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 w dniach 11.03-15.03.2019 r.

 

Sprzedający wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację (formularz ofertowy, wzór umowy- załącznik nr 2) można również pobrać w siedzibie Sprzedającego.

Ofertę potwierdzającą zakup należy składać do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 12.00 na adres
e-mail: administracja@mteatr.pl lub w siedzibie Sprzedającego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 42 w Dziale Administracji i Techniki.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę

- numery NIP lub REGON

- datę sporządzenia oferty,

- podpisany wzór umowy

- proponowaną cenę zakupu

- oświadczenie, że osoba zainteresowana zapoznała się ze stanem przedmiotu sprzedaży,

- nr telefonu

 

Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena za samochód, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Sprzedającego.

Informację można uzyskać pod nr tel.  22 896 00 00, w godz. 9.00 -15.00, od poniedziałku do piątku.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Opinia Rzeczoznawcy z Firmy DEKRA

Załączniki