BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Postępowanie nr PN/01/20 - Dostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn."Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie"

Postępowanie nr PN/01/20 

Dostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn."Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie"