BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Archiwum - Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony na Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego  umieszczony w biuletynie Zamówień Publicznych

pod Nr: 589862-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  w przetargu nieograniczonym na Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego  umieszczono w biuletynie Zamówień Publicznych


Ogłoszenie nr 500030411-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.

Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego