BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - Przetarg nieograniczony na dostawy i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Aranżacja sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia działalności teatralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - PN/01/19

Przetarg nieograniczony na dostawy i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Aranżacja sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia działalności teatralnej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - PN/01/19

CPV

31527260-6 Systemy oświetleniowe
30237280-5 Akcesoria zasilające
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31527000-6 Reflektory punktowe
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji
44316300-1 Kratownice
44112210-3 Płyty podłogowe