BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie

Wybór nowego usługodawcy telefonii komórkowej. Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2016 r.