BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie

Majątek

Majątek Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie stanowi własność Samorządu Województwa Mazowieckiego i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Teatru.

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.