BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie

Przedmiot działności

Przedmiotem działania Teatru jest produkcja i wystawianie spektakli muzycznych, koncertów i imprez muzycznych dla dorosłych i dzieci, wystawianie spektakli operetkowych, organizowanie małych form kameralnych oraz podejmowanie innych działań mających na celu szerzenie szeroko rozumianej kultury muzycznej.

               Teatr jest teatrem impresaryjnym, działającym przy każdorazowej produkcji z udziałem artystów wyłonionych w drodze wyboru, przeprowadzonego wśród profesjonalistów.

Teatr realizuje zadania, w szczególności przez:

1) promowanie kultury muzycznej, a także promowanie Województwa Mazowieckiego jako organizatora działalności kulturalnej;

2) realizowanie spektakli muzycznych skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych;

3) wystawianie repertuaru muzycznego w formie koncertów i w innych formach teatralnych;

4) rozpowszechnianie spektakli w formie kaset video i DVD oraz na innych nośnikach dźwięku i obrazu;

5 )prowadzenie działalności wydawniczej;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno – oświatowej.