BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie

Pracownik Techniczny w Dziale Administracji i Techniki

Specjalista ds. PR w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

Referent /Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr