BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie

Status prawny

 

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego działającą na podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 42/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. z późniejszymi zmianami, ostatnio dokonanymi Uchwałą nr 25/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r.

Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/28/05. ​