BIP Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie

Zakup i instalacja serwera rack'owego w budynku usytuowanym w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12